GARANTIEVOORWAARDEN

Wij geven garantie op alle producten die je bij ons koopt. Wij bieden een standaard garantie van twee jaar op de aankoop van een Icetub. Deze garantie geldt alleen voor particulier gebruik van onze Icetubs en is exclusief arbeidsloon en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een maximale garantieperiode van zes maanden. 

Wij vinden het heel belangrijk dat een aankoop bij ons op de juiste manier gebruikt kan worden. Als je aankoop binnen de garantieperiode defect raakt, kan er in principe van worden uitgegaan dat het kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. De keuze hiervoor ligt bij ons. Uiteraard geldt dit niet als je er zelf iets aan kunt doen, bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming, zie ook het kopje hieronder 'de garantie geldt niet in geval') roekeloos of opzettelijk hebt gehandeld en/of dat je de Icetub niet juist hebt gebruikt (zie hierboven). Dan kun je niet een aanspraak maken op onder enige garantie.

We zijn altijd beschikbaar voor vragen over onze Icetubs en hun garantie. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op wanneer iets defect is, maar ten minste binnen dagen 14 nadat je het defect hebt ontdekt en/of wanneer je van het defect op de hoogte had moeten en kunnen zijn (info@icetubs.com). Wij zullen verdere actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je kunt genieten van het ijskoude water van de Icetubs zo snel mogelijk weer kunt genieten.

Voorwaarden voor reparatieservice tijdens de garantieperiode 

Garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een door ons ingeschakelde erkende servicemonteur. Wij zullen niet de reparatiekosten vergoeden reparatiekosten als een reparatie wordt uitgevoerd door u, iemand anders of door een (plaatselijke) dienstverlener, die niet rechtstreeks door ons is aangewezen. U doet dus uitdrukkelijk afstand van onze garantie als u zelf reparaties uitvoert (binnen de garantieperiode) en/of als u iemand inhuurt om reparaties uit te voeren, tenzij wij de reparatie en offerte schriftelijk goedkeuren voordat de reparatie werkzaamheden beginnen. Werkzaamheden uitgevoerd zonder Icetubs' goedkeuring is niet gedekt.

De garantie dekt de volgende gespecificeerde hoofdonderdelen in onze Icetubs:

 • Compressoren 
 • Condensor en verwarming 
 • ventilatoren (kunnen worden vervangen zonder een gecertificeerde koeltechnicus )
 • hoofdprintplaten 
 • Dekking 
 • Temperatuursensoren 
 • Vacuümpomp 
 • waterpomp UV-filter
 • Bedieningspaneel 

Individuele garantie op vervangen onderdelen 

Wanneer (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, geldt voor het nieuwe onderdeel een aparte garantie van 1 jaar vanaf de datum van vervanging. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke standaard garantie weer van kracht wordt. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft geldig, ook na eventuele reparatie of vervanging uitgevoerd onder deze standaard garantie.

In het geval van een defect in een of meer van de bovengenoemde onderdelen tijdens de extra jaar1 garantieperiode, zullen wij

Wij zorgen kosteloos voor een nieuw of gerepareerd onderdeel. De beslissing om te repareren of te vervangen ligt bij ons. Deze uitgebreide garantie omvat geen arbeidsloon of andere kosten die verband houden met de verwijdering of vervanging of installatie van de onderdelen die onder deze uitgebreide garantie.

De garantie geldt niet in geval van: 

 1. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de Icetub (zie ook de rubriek hierboven: "Belangrijk voor het juiste gebruik van de Icetub:';
 2. Schade veroorzaakt door het (zelf) verplaatsen of vervoeren van de Icetub, tenzij wij "IceTubs" de Icetub verplaatsen of vervoeren; 
 3. Als je de Icetubs buiten laat bij of onder het vriespunt; 
 4. Schade veroorzaakt door producten, zoals glazen of speelgoed, in de Icetub te brengen; 
 5. Als er iets anders dan ijskoud water in de Icetub zit of heeft gezeten; 
 6. 6. Schade veroorzaakt door normale slijtage of verwaarlozing;
 7. Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplagen of onredelijke blootstelling van het product in de buitenlucht;
 8. Schade veroorzaakt doordat het product niet correct is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt in overeenstemming met Icetubs' instructies en specificaties;
 1. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, ongevallen, verkeerd gebruik, gebruik van een verkeerde spanning, stroompieken, onweer of het zelf uitvoeren van reparaties zonder te raadplegen Icetubs;
 2. Schade door verkeerd gebruik van corrosieve chemicaliën;
 3. Schade veroorzaakt door water of andere vloeistoffen diedoor onachtzaamheidin de elektrische onderdelen terechtkomen;
 4. Schade door ernstige oververhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer warmtewisselingsoppervlakken wordenbedekt met voorwerpen zoals handdoeken, kleding of wanneer het systeem te dicht bij een muur wordt geplaatst;
 5. Gebruiksvoorwerpen zoals filters, waterslangen en deksels;
 6. Schade veroorzaakt door opzettelijk en/of roekeloos handelen van u of een derde .

Lees de gebruiksaanwijzing van het gekochte product. De garantie geldt niet in geval van onzorgvuldig gebruik van IceTubs producten. 

Deze garantie sluit alle andere garanties, voorwaarden en toezeggingen. Uitdrukkelijk of impliciet.