Garantie

We geven garantie op alle producten die je bij ons koopt. We bieden een standaardgarantie van twee jaar op de aankoop van een Icetub. Deze garantie geldt alleen voor privégebruik van onze Icetubs en is exclusief arbeidsloon en/of voorrijkosten. Voor zakelijk en professioneel gebruik geldt een maximale garantieperiode van zes maanden.

Wij vinden het erg belangrijk dat een aankoop bij ons op de juiste manier gebruikt kan worden. Als je aankoop binnen de garantietermijn defect raakt, kun je er in principe vanuit gaan dat deze kosteloos wordt gerepareerd of vervangen. De keuze hiervoor ligt bij ons. Uiteraard geldt dit niet als je er zelf iets aan kunt doen, bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming, zie ook het kopje onder 'de garantie geldt niet in geval') roekeloos of opzettelijk hebt gehandeld en/of dat je de Icetub niet op de juiste manier hebt gebruikt (zie hierboven). Dan kunt u geen aanspraak maken op garantie.

We zijn altijd beschikbaar voor vragen over onze Icetubs en hun garantie. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op als er iets defect is, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat je het defect hebt ontdekt en/of wanneer je van het defect op de hoogte had moeten en kunnen zijn ([email protected]). We zullen dan verdere actie ondernemen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer kunt genieten van het ijskoude water van de Icetubs .

Voorwaarden voor reparatieservice tijdens de garantieperiode

Garantiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een door ons ingeschakelde erkende servicemonteur. Wij vergoeden de reparatiekosten niet als een reparatie wordt uitgevoerd door jou, iemand anders of door een (lokale) dienstverlener, die niet rechtstreeks door ons is aangesteld. Je doet dus expliciet afstand van onze garantie als je zelf reparaties uitvoert (binnen de garantieperiode) en/of als je iemand inhuurt om reparaties uit te voeren, tenzij wij de reparatie en de offerte schriftelijk goedkeuren voordat de reparatiewerkzaamheden beginnen. Werkzaamheden die worden uitgevoerd zonder Icetubs' goedkeuring worden niet gedekt.

De garantie dekt de volgende gespecificeerde hoofdonderdelen in onze Icetubs:

 • Compressoren
 • Condensor en verwarming
 • ventilatoren (kunnen worden vervangen zonder een gecertificeerde koeltechnicus)
 • hoofdprintplaten
 • Omslag
 • Temperatuursensoren
 • Vacuümpomp
 • waterpomp UV-filter
 • Bedieningspaneel

Individuele garantie op vervangen onderdelen

Wanneer (defecte) onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen, heeft het nieuwe onderdeel een aparte garantie van 1 jaar vanaf de datum van vervanging. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke standaardgarantie weer van kracht wordt. De resterende periode van de oorspronkelijke garantie blijft geldig, zelfs na reparatie of vervanging onder deze standaardgarantie.

In het geval van een defect in een of meer van de hierboven gespecificeerde onderdelen tijdens de extra jaar1 garantieperiode, zullen we

Wij zorgen gratis voor een nieuw of gerepareerd onderdeel. De beslissing om te repareren of te vervangen ligt bij ons. Deze uitgebreide garantie omvat geen arbeidsloon of andere kosten die verband kunnen houden met het verwijderen of vervangen of installeren van de onderdelen die onder deze uitgebreide garantie vallen.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

 1. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de Icetub (zie ook het kopje hierboven: 'Belangrijk voor het juiste gebruik van de Icetub:';
 2. Schade veroorzaakt door het (zelf) verplaatsen of vervoeren van de Icetub, tenzij wij "Icetubs"de Icetub verplaatsen of vervoeren;
 3. Als je de Icetubs buiten laat staan bij of onder het vriespunt;
 4. Schade veroorzaakt door producten, zoals brillen of speelgoed, in de Icetub te brengen;
 5. Als er iets anders dan ijskoud water in de Icetub zit of heeft gezeten;
 6. 6. Schade veroorzaakt door normale slijtage of verwaarlozing;
 7. Verlies veroorzaakt door brand, overstroming of regenwater, diefstal, ongedierte of insectenplagen of onredelijke blootstelling van het product buitenshuis;
 8. Schade veroorzaakt doordat het product niet op de juiste manier is geïnstalleerd, bediend, onderhouden of gebruikt volgens de instructies en specificaties van Icetubs;
 1. Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen, ongelukken, verkeerd gebruik, gebruik van een onjuist voltage, stroompieken, onweer of het zelf uitvoeren van reparaties zonder te overleggen met Icetubs;
 2. Schade door onjuist gebruik van bijtende chemicaliën;
 3. Schade veroorzaakt door water of andere vloeistoffen die de elektrische onderdelen binnendringen door onachtzaamheid;
 4. Schade door ernstige oververhitting van het product als gevolg van nalatigheid, zoals het afdekken van de ventilatoren van het product of wanneer warmtewisseloppervlakken worden bedekt met voorwerpen zoals handdoeken, kleding of wanneer het systeem te dicht bij een muur wordt geplaatst;
 5. Gebruiksvoorwerpen zoals filters, waterslangen en deksels;
 6. Schade veroorzaakt door opzettelijke en/of roekeloze actie van jou of een derde partij.

Lees de gebruiksaanwijzing van het gekochte product. Garantie is niet van toepassing in gevallen waar onzorgvuldig gebruik is gemaakt van Icetubs' producten.

Deze garantie sluit alle andere garanties, voorwaarden en verbintenissen uit. Zowel expliciet als impliciet.