Effekter av kalddusj på pasienter med inflammatorisk leddgikt

I denne studien så man på effekten av en ny hjemmebehandlingsmetode, en kalddusjbehandling av hele kroppen, på 121 pasienter med kronisk inflammatorisk artritt.

Vitenskapelig forskning

I denne studien så man på effekten av en ny hjemmebehandlingsmetode, kalddusjbehandling av hele kroppen, på 121 pasienter med kronisk inflammatorisk leddgikt. Behandlingen så ut til å redusere smertene betydelig, og det var en tendens til bedre søvnkvalitet. Det ble ikke registrert noen vesentlige bivirkninger.

Les hele artikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27575584/