Garanti

Vi gir garanti på alle produkter du kjøper hos oss. Vi tilbyr en standardgaranti på to år ved kjøp av et Icetub. Denne garantien gjelder kun for privat bruk av våre Icetubs og omfatter ikke arbeids- og/eller utrykningskostnader. For yrkesmessig og profesjonell bruk gjelder en maksimal garantiperiode på seks måneder.

Vi anser det som svært viktig at et kjøp gjort hos oss kan brukes på riktig måte. Hvis kjøpet ditt er defekt innenfor garantiperioden, kan det i prinsippet antas at det vil bli reparert eller erstattet gratis. Valget for dette ligger hos oss. Dette gjelder selvfølgelig ikke hvis du kan gjøre noe med det, for eksempel (ingen uttømmende liste, se også overskriften under "garantien gjelder ikke i tilfelle") har opptrådt hensynsløst eller forsettlig og/eller at du ikke har brukt Icetub riktig (se ovenfor). Da kan du ikke gjøre krav på noen garanti.

Vi er alltid tilgjengelige for spørsmål om Icetubs og garantien. Ta derfor kontakt med oss så snart som mulig når noe er defekt, men senest innen 14 dager etter at du har oppdaget feilen og/eller når du burde og kunne ha kjent til feilen ([email protected]). Vi vil iverksette ytterligere tiltak for å sikre at du kan nyte det iskalde vannet fra Icetubs igjen så snart som mulig.

Betingelser for reparasjonsservice i garantiperioden

Garantiarbeid kan utføres av en autorisert servicetekniker som er engasjert av oss. Vi refunderer ikke reparasjonskostnadene hvis en reparasjon utføres av deg, en annen person eller en (lokal) serviceleverandør som ikke er direkte utpekt av oss. Du fraskriver deg derfor uttrykkelig vår garanti hvis du utfører reparasjoner selv (innenfor garantiperioden) og/eller hvis du engasjerer noen til å utføre reparasjoner, med mindre vi godkjenner reparasjonen og tilbudet skriftlig før reparasjonsarbeidet påbegynnes. Arbeid som utføres uten godkjenning fra Icetubsdekkes ikke.

Garantien dekker følgende spesifiserte hovedkomponenter i vår Icetubs:

 • Kompressorer
 • Kondensator og oppvarming
 • vifter (kan skiftes ut uten sertifisert kjølesystemtekniker)
 • viktigste kretskort
 • Omslag
 • Temperatursensorer
 • Vakuumpumpe
 • vannpumpe UV-filter
 • Kontrollpanel

Individuell garanti på utskiftede deler

Når (defekte) deler erstattes med nye deler, vil den nye delen ha en separat garanti på 1 år fra utskiftningsdatoen. Dette betyr ikke at den opprinnelige standardgarantien gjeninnføres. Den gjenværende perioden av den opprinnelige garantien forblir gyldig selv etter reparasjon eller utskifting utført under denne standardgarantien.

I tilfelle feil på en eller flere av de ovennevnte komponentene i løpet av det ekstra året1 garantiperioden, vil vi

Vi leverer en ny eller reparert komponent kostnadsfritt. Beslutningen om å reparere eller bytte ut er vår. Denne utvidede garantien omfatter ikke arbeid eller andre kostnader som kan være forbundet med fjerning, utskifting eller installasjon av komponenter som dekkes av denne utvidede garantien.

Garantien gjelder ikke i tilfelle:

 1. Skader forårsaket av feil bruk av Icetub (se også overskriften ovenfor: "Viktig for riktig bruk av Icetub:";
 2. Skader forårsaket av flytting eller transport av Icetub (av deg selv), med mindre vi "Icetubs"flytter eller transporterer Icetub;
 3. Hvis du lar Icetubs stå ute ved temperaturer under frysepunktet;
 4. Skader forårsaket av at produkter, som briller eller leker, tas med inn i Icetub;
 5. Hvis det er eller har vært noe annet enn iskaldt vann i Icetub;
 6. 6. Skader som skyldes normal slitasje eller forsømmelse;
 7. Tap forårsaket av brann, oversvømmelse eller regnvann, tyveri, skadedyr- eller insektangrep eller urimelig eksponering av produktet utendørs;
 8. Skader som skyldes at produktet ikke er riktig installert, betjent, vedlikeholdt eller brukt i henhold til Icetubs' instruksjoner og spesifikasjoner;
 1. Skader som skyldes uautoriserte endringer, ulykker, feil bruk, bruk av feil spenning, overspenning, tordenvær eller at du utfører reparasjoner selv uten å rådføre deg med Icetubs;
 2. Skader forårsaket av feil bruk av etsende kjemikalier;
 3. Skader forårsaket av vann eller andre væsker som kommer inn i de elektriske delene på grunn av uaktsomhet;
 4. Skader som skyldes kraftig overoppheting av produktet på grunn av uaktsomhet, som for eksempel tildekking av viftene på produktet eller når varmevekslingsflater dekkes til med gjenstander som håndklær, klær eller når systemet plasseres for nær en vegg;
 5. Utstyr som filtre, vannslanger og deksler;
 6. Skade forårsaket av forsettlig og/eller hensynsløs handling fra deg eller en tredjepart.

Vennligst les bruksanvisningen for produktet du har kjøpt. Garantien gjelder ikke ved uaktsom bruk av Icetubs' produkter.

Denne garantien utelukker alle andre garantier, betingelser og forpliktelser. Enten de er uttrykkelige eller underforståtte.