Svømming i kaldt vann - fordeler og risikoer

Kaldtvannssvømming, også kjent som vintersvømming eller issvømming, blir stadig mer populært som en spesiell form for utholdenhetsidrett. Det innebærer svømming i kaldt til iskaldt vann, hovedsakelig om vinteren eller i kaldere strøk.

Vitenskapelig forskning

Studier tyder på at svømming i kaldt vann har helsemessige fordeler, inkludert endringer i hematologisk og endokrin funksjon, færre øvre luftveisinfeksjoner og forbedret humør og velvære. Imidlertid er det potensielle risikoer å vurdere, så denne anmeldelsen tar sikte på å skissere både fordelene og risikoene ved svømming i kaldt vann.

Issvømming er kort fortalt en konkurranse der man svømmer i vann som er kaldere enn 5 °C. Svømming i kaldt vann kan være bra for kroppen, blant annet for hjertet, hormonene, immunforsvaret og den mentale helsen. Men det kan også være farlig for uerfarne og utrente personer. Det beste er å gradvis venne seg til det kalde vannet med et treningsprogram og en veileder. Alt i alt trengs det mer forskning for å finne ut mer om de helsemessige fordelene ved svømming i kaldt vann.

Les hele artikkelen her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730683/