Er isbading farlig? Forståelse av risiko og sikkerhetsprotokoller

Isbad kan gi betydelige fordeler for fysisk og psykisk velvære, men det er viktig å være klar over de potensielle risikoene som er involvert. Ved å holde deg informert, unngå risikable kombinasjoner og følge sikkerhetstiltakene, kan du trygt innlemme isbad i velværerutinen din. I denne artikkelen vil vi avmystifisere farene ved isbad og diskutere sikkerhetstiltak for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Kuldeterapi
20
Februar
2024
Joep
Growth Manager @ Icetubs

Isbad har blitt mer og mer populært i den senere tid, og mange har tatt det inn i sine velværerutiner. Disse kalde badene gir en rekke fordeler, fra forbedret muskelrestitusjon til økt mental motstandskraft. Det er imidlertid viktig å kjenne til de potensielle farene og sikkerhetstiltakene knyttet til isbad for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Avmystifisering av farene ved isbading

I motsetning til hva mange tror, er ikke isbad i seg selv farlig. Det avgjørende er hvordan vi tilnærmer oss dem. Det er uheldig at noen har opplevd tragiske konsekvenser, som for eksempel drukning, i forbindelse med isbad. For å forstå denne risikoen bør vi se nærmere på hvilke faktorer som kan gjøre det farlig å eksponere seg for kulde.

 1. Risiko ved kaldt vann: Nedsenking i kaldt vann innebærer tre primære risikoer, som Tipton et al. påpeker i sin studie fra 2017:
 • Drukning: Det plutselige sjokket av kaldt vann kan fremkalle en ufrivillig gisperefleks, noe som kan føre til innånding av vann og drukning. Dette er en reell fare, spesielt hvis man ikke tar forholdsregler.
 • Hypotermi: Langvarig eksponering for kaldt vann kan føre til at kroppstemperaturen synker, noe som kan føre til hypotermi. Symptomene er skjelving, forvirring og i alvorlige tilfeller bevisstløshet.
 • Hjertestans: Kaldt vann kan belaste hjerte- og karsystemet og øke risikoen for hjertestans, særlig hos personer med eksisterende hjerteproblemer.
 1. Wim Hof-metoden: Kombinasjonen av kuldeeksponering og hyperventilering, popularisert av Wim Hof, har vært forbundet med noen få tragiske hendelser. Hyperventilering kan føre til besvimelse, noe som i kombinasjon med kaldt vann utgjør en alvorlig drukningsrisiko.
 2. Drift under oppvarming: Thomas Seager introduserte i sin artikkel fra 2022 begrepet "operating during rewarm". Med dette menes aktiviteter som å kjøre bil eller håndtere verktøy umiddelbart etter et isbad, noe som kan være farlig. Det anbefales å vente til du er helt oppvarmet.

Sikkerhetstiltak og avbøtende tiltak

Nå som vi har diskutert de potensielle risikoene, er det viktig å fremheve sikkerhetstiltakene du kan ta for å nyte fordelene med isbad uten å sette deg selv i fare:

 1. Les deg opp: Forstå risikoen forbundet med eksponering for kaldt vann og hyperventilering. Kunnskap er ditt beste forsvar.
 2. Unngå å kombinere kulde og hyperventilering: Kombiner aldri kuldeeksponering med hyperventilering, da dette kan føre til bevissthetstap og drukning.
 3. Gradvis tilvenning: Hvis du ikke har erfaring med isbad, bør du begynne med kortere økter og trappe opp etter hvert som kroppen tilpasser seg kulden.
 4. Tilsyn: Ha alltid noen til stede som kan hjelpe deg i en nødsituasjon når du tar et isbad for første gang.
 5. Aktiviteter etter isbadet: Unngå fysisk krevende aktiviteter umiddelbart etter et isbad. La kroppen få tid til å akklimatisere seg til varmere temperaturer og gjenvinne normal funksjon.

Isbad kan være et verdifullt tilskudd til velværerutinen din, og kan ha positive effekter på både fysisk og psykisk velvære. Det er imidlertid viktig å være bevisst på og respektere de potensielle risikoene som er forbundet med isbad. Ved å holde deg informert, unngå risikofylte kombinasjoner og følge sikkerhetstiltakene kan du dra nytte av kuldeeksponering og samtidig minimere farene som er forbundet med den. Husk at kunnskap og forsiktighet er dine allierte på denne forfriskende reisen ut i kulden.

Tipton, M. J., Collier, N., Massey, H., Corbett, J., & Harper, M. (2017). Nedsenking i kaldt vann: drepe eller kurere? Experimental Physiology, 102(11), 1335-1355 . https://doi.org/10.1113/ep086283.

Seager, T. P., PhD. (23. januar 2024). Farene ved bevisst kuldeeksponering (sikkerhet i isbad). Morozko Forge. https://www.morozkoforge.com/post/ice-bath-safety