Nivåer av urinsyre og glutation under kortvarig eksponering for kulde i hele kroppen

Studien tok for seg ti friske personer som regelmessig svømmer i iskaldt vann om vinteren. De ble testet før og etter at de ble utsatt for kulde. Forskerne fant at deltakerne hadde mye lavere nivåer av urinsyre under og etter eksponeringen for kulde.

Vitenskapelig forskning

Studien tok for seg ti friske personer som regelmessig svømmer i iskaldt vann om vinteren. De ble testet før og etter at de ble utsatt for kulde. Forskerne fant at deltakerne hadde mye lavere nivåer av urinsyre under og etter eksponeringen for kulde. Dette kan skyldes at urinsyren ble brukt til å bekjempe skadelige oksygenpartikler. Forskerne fant også at nivåene av stoffet glutation økte hos deltakerne etter at de hadde vært utsatt for kulde. Dette støtter tanken om at kroppen tilpasser seg stresset som kuldeeksponeringen medfører. Forskerne mener at denne tilpasningen kan hjelpe kroppen til å håndtere stress og sykdom bedre i fremtiden. De foreslår også at gjentatt kortvarig eksponering for kulde, som svømming i iskaldt vann, kan bidra til denne tilpasningen. Dette brukes noen ganger i fysioterapi for å hjelpe mennesker med å bygge opp motstandskraft mot stress.

Les hele artikkelen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8063192/