Effekter av hydroterapi

Hydroterapi har lenge vært brukt til å behandle ulike sykdommer og fremme helse.

Vitenskapelig forskning

Selv om det ikke finnes nok vitenskapelig dokumentasjon til å forklare hvordan det virker, tyder noen studier på at det kan hjelpe ulike deler av kroppen. Denne oversikten tar sikte på å rapportere om den vitenskapelige dokumentasjonen for hydroterapiens effekter på ulike deler av kroppen, inkludert bruken av hydroterapi for å forbedre immunforsvaret og håndtere ulike helseproblemer som smerte, astma, angst og fedme. Selv om det finnes bevis for disse effektene, er det fortsatt uklart hvordan hydroterapi virker på disse sykdommene. Mer forskning er nødvendig for å forstå mekanismene.

Les studien her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4049052/