Blootstelling aan kou beschermt tegen neuro-inflammatie via immunologische herprogrammering

Dit onderzoek toont aan dat blootstelling aan kou de symptomen van auto-immuunziekten vermindert door T-celactiviteit te onderdrukken via de modulatie van monocyten. Het onderzoek suggereert dat door koude geïnduceerde metabolische aanpassingen kunnen concurreren met auto-immuniteit als een energetische afweging die ten goede kan komen aan immuungemedieerde ziekten.

Wetenschappelijk onderzoek
02
Oktober
2023
Joep
Icetubs Manager

Samenvatting

Voor het in stand houden van een gezond immuunsysteem is veel energie nodig, die kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren. Auto-immuniteit, een proces dat veel energie vraagt, kan concurreren met andere biologische programma's, wat resulteert in een mildere immuunrespons. Deze studie onderzocht het effect van blootstelling aan kou op auto-immuunziekten en ontdekte dat het de immuunrespons verminderde en multiple sclerose verzwakte in een diermodel. Dit suggereert dat er een competitie bestaat tussen de thermogene reactie op blootstelling aan kou en auto-immuniteit, wat therapeutische implicaties zou kunnen hebben voor auto-immuungemedieerde of infectieziekten.

Conclusie

Concluderend is de invloed van een metabolisch actieve toestand op immuniteit en immuungemedieerde ziekten onduidelijk, maar recent onderzoek suggereert dat er een gunstige wisselwerking kan zijn tussen door kou geïnduceerde metabolische aanpassingen en autoimmuniteit. Dit wordt ondersteund door de bevindingen dat blootstelling aan kou actieve experimentele auto-immuun encefalomyelitis (EAE) verbetert door het onderdrukken van T cel priming en pathogeniciteit via de modulatie van monocyten. Het onderzoek legt een mechanistisch verband tussen omgevingstemperatuur en neuro-inflammatie en suggereert dat de competitie tussen door kou geïnduceerde metabolische aanpassingen en auto-immuniteit energetisch kostbaar is, maar gunstig voor immuungemedieerde ziekten. Deze bevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben voor de behandeling van auto-immuunziekten en benadrukken de noodzaak voor verder onderzoek op dit gebied.

Lees het volledige artikel hier: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8570411/