Niveauer af urinsyre og glutathion under kortvarig kuldeeksponering af hele kroppen

Undersøgelsen omfattede ti raske mennesker, som regelmæssigt svømmer i iskoldt vand om vinteren. De blev testet før og efter at være blevet udsat for kulden. Forskerne fandt, at deltagerne havde meget lavere niveauer af urinsyre under og efter udsættelsen for kulden.

Videnskabelig forskning

Undersøgelsen omfattede ti raske mennesker, som regelmæssigt svømmer i iskoldt vand om vinteren. De blev testet før og efter at være blevet udsat for kulden. Forskerne fandt ud af, at deltagerne havde meget lavere niveauer af urinsyre under og efter udsættelsen for kulden. Det kan skyldes, at urinsyren blev brugt til at bekæmpe skadelige iltpartikler. Forskerne fandt også, at niveauet af et stof kaldet glutathion steg hos deltagerne, efter at de havde været udsat for kulden. Det understøtter ideen om, at kroppen tilpasser sig den stress, som kuldeeksponeringen forårsager. Forskerne mener, at denne tilpasning kan hjælpe kroppen til bedre at håndtere stress og sygdom i fremtiden. De foreslår også, at gentagen kortvarig udsættelse for kulde, som svømning i iskoldt vand, kan være nyttigt for denne tilpasning. Dette bruges nogle gange i fysioterapi til at hjælpe folk med at opbygge modstandskraft mod stress.

Læs hele artiklen her: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8063192/