Garanti

Vi giver garanti på alle produkter, du køber hos os. Vi tilbyder en standardgaranti på to år ved køb af et Icetub. Denne garanti gælder kun for privat brug af vores Icetubs og omfatter ikke arbejdsløn og/eller udkaldsgebyrer. En maksimal garantiperiode på seks måneder gælder for erhvervsmæssig og professionel brug.

Vi anser det for meget vigtigt, at et køb foretaget hos os kan bruges på den rigtige måde. Hvis dit køb er defekt inden for garantiperioden, kan det i princippet antages, at det vil blive repareret eller udskiftet gratis. Valget om dette ligger hos os. Dette gælder naturligvis ikke, hvis du kan gøre noget ved det, for eksempel (ingen udtømmende liste, se også overskriften nedenfor 'garantien gælder ikke i tilfælde') har handlet hensynsløst eller bevidst, og/eller at du ikke har brugt Icetub korrekt (se ovenfor). Så kan du ikke gøre krav på nogen garanti.

Vi står altid til rådighed for spørgsmål om vores Icetubs og deres garanti. Kontakt os derfor hurtigst muligt, når noget er defekt, men i hvert fald inden for 14 dage efter, at du har opdaget defekten, og/eller når du burde og kunne have kendt til defekten ([email protected]). Vi vil tage yderligere skridt for at sikre, at du kan nyde det iskolde vand fra Icetubs igen så hurtigt som muligt.

Betingelser for reparationsservice i garantiperioden

Garantiarbejde kan udføres af en autoriseret servicetekniker, der er ansat af os. Vi refunderer ikke reparationsomkostningerne, hvis en reparation udføres af dig, en anden person eller af en (lokal) serviceudbyder, som ikke er direkte udpeget af os. Du giver derfor udtrykkeligt afkald på vores garanti, hvis du selv udfører reparationer (inden for garantiperioden), og/eller hvis du hyrer nogen til at udføre reparationer, medmindre vi godkender reparationen og tilbuddet skriftligt, før reparationsarbejdet påbegyndes. Arbejde, der udføres uden Icetubs' godkendelse, er ikke dækket.

Garantien dækker følgende specificerede hovedkomponenter i vores Icetubs:

 • Kompressorer
 • Kondensator og opvarmning
 • blæsere (kan udskiftes uden en certificeret kølesystemtekniker)
 • vigtigste PCB'er
 • Omslag
 • Temperaturfølere
 • Vakuumpumpe
 • vandpumpe UV-filter
 • Kontrolpanel

Individuel garanti på udskiftede dele

Når (defekte) dele udskiftes med nye dele, vil den nye del have en separat garanti på 1 år fra datoen for udskiftningen. Dette betyder ikke, at den oprindelige standardgaranti genindføres. Den resterende periode af den oprindelige garanti forbliver gyldig, selv efter enhver reparation eller udskiftning udført under denne standardgaranti.

I tilfælde af en defekt i en eller flere af de ovenfor specificerede komponenter i løbet af det ekstra års1 garantiperiode, vil vi

Vi leverer en ny eller repareret komponent uden beregning. Beslutningen om at reparere eller udskifte er vores. Denne udvidede garanti omfatter ikke arbejdskraft eller andre omkostninger, der kan være forbundet med fjernelse, udskiftning eller installation af de komponenter, der er dækket af denne udvidede garanti.

Garantien gælder ikke i tilfælde af:

 1. Skader forårsaget af forkert brug af Icetub (se også overskriften ovenfor: "Vigtigt for korrekt brug af Icetub:");
 2. Skader forårsaget af flytning af Icetub eller transport af den (af dig selv), medmindre vi "Icetubs"flytter eller transporterer Icetub;
 3. Hvis du lader Icetubs stå ude, når det er koldt eller under frysepunktet;
 4. Skader forårsaget af produkter, som f.eks. briller eller legetøj, i Icetub;
 5. Hvis der er eller har været andet end iskoldt vand i Icetub;
 6. 6. Skader forårsaget af normal slitage eller forsømmelse;
 7. Tab forårsaget af brand, oversvømmelse eller regnvand, tyveri, skadedyr eller insektangreb eller urimelig eksponering af produktet udendørs;
 8. Skader forårsaget af, at produktet ikke er korrekt installeret, betjent, vedligeholdt eller brugt i overensstemmelse med Icetubs' instruktioner og specifikationer;
 1. Skader forårsaget af uautoriserede ændringer, ulykker, misbrug, brug af forkert spænding, overspænding, tordenvejr eller udførelse af egne reparationer uden at konsultere Icetubs;
 2. Skader forårsaget af forkert brug af ætsende kemikalier;
 3. Skader forårsaget af vand eller andre væsker, der trænger ind i de elektriske dele på grund af uagtsomhed;
 4. Skader forårsaget af alvorlig overophedning af produktet på grund af uagtsomhed, såsom tildækning af produktets ventilatorer, eller når varmeudvekslingsoverflader er dækket af genstande som håndklæder, tøj, eller når systemet er placeret for tæt på en væg;
 5. Redskaber som filtre, vandslanger og dæksler;
 6. Skader forårsaget af forsætlig og/eller hensynsløs handling fra din eller en tredjeparts side.

Læs venligst brugsanvisningen for det købte produkt. Garantien gælder ikke i tilfælde af uagtsom brug af Icetubs' produkter.

Denne garanti udelukker alle andre garantier, betingelser og forpligtelser. Uanset om de er udtrykkelige eller underforståede.