Deze blog is geschreven door De Romei Therapie en Training

Heb jij wel eens op je ademhaling gelet? In de huidige 24-uurs maatschappij is onze ademhaling negatief veranderd. En dat terwijl onze ademhaling juist ontzettend belangrijk is! De ademhaling beïnvloedt vrijwel alle processen in ons lichaam.

We ademen tegenwoordig te veel, ongeveer 20 keer per minuut, dat houdt in dat we te vaak ademen en met te grote teugen. 12-15 keer per minuut wordt nu gezien als “normaal”. Maar de norm ligt eigenlijk bij 6-8 ademhalingen per minuut. 

De ademhaling heeft heel veel invloed op verschillende processen in ons lichaam zoals de hartslag, de bloeddruk, stress, pijnklachten en daardoor ook op ons immuunsysteem. Vanwege een te hoge ademhaling ervaren we meer stress en komen we in een vicieuze cirkel terecht. 

De ademhaling is grotendeels een onbewuste reactie van het autonome zenuwstelsel, een automatische reactie. Maar toch kunnen we er ook invloed op uitoefenen, met positieve uitwerking op de automatische ademhaling.

Doe de test

Om te testen hoe de kwaliteit van jouw ademhaling is, kun je de Body Oxyden Level Test (BOLT) uitvoeren:

  1. Ga rustig zitten (met een rechte rug en ontspannen buik).
  2. Adem in door je neus en adem vervolgens uit door je neus (2x).
  3. Na deze uitademing houd je je neus dicht en zet je een timer/stopwatch aan.
  4. Meet het aantal seconden tot je de eerste behoefte voelt om te ademen.
  5. Stop de timer en noteer het aantal seconden.

De meting is goed gegaan als je na de meting weer net zo rustig kunt inademen als voor de meting.

Bij het inhouden van de ademhaling verhoogt het koolzuur zich in je bloed. Als je je adem voor 40 seconde in kunt houden, dan heb je een goede koolzuurtolerantie. Deze koolzuurtolerantie is trainbaar middels ademhalingsoefeningen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van je ademhaling!

Als de BOLT score lager uitvalt dan 30 seconden, dan is het raadzaam om ademhalingsoefeningen te gaan uitvoeren. Zo krijg je meer controle en rust over je eigen ademhaling en daardoor vermindering van  stress- en pijnklachten en verbetering van het immuunsysteem!

Zinvol en leuk om zelf eens te proberen!

Een ijskoude groet,
Koen Gerritsen

De Romei Therapie en Training
romei.nl/behandeling/the-iceman-methode  

gastblogger

gastblogger

Voor Icetubs kruipen diverse gastbloggers regelmatig achter de computer om een interessante blog met jou te delen. Gasten die zich verdiept hebben in koude therapie, al jaren lang onderzoek doen of hun eigen ervaring delen.